UPU Top

Share this post:

Senarai Pengambilan Kedua Universiti Awam Sesi 2018-2019

21:19 UPU.editor

Maklumat terkini telah dikemaskini pada 16 Februari 2019 jam 10:27 PM oleh UPU.editor

Universiti Awam (UA) yang ada di Malaysia adalah dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia dan ditadbir sebagai institusi kendiri. Ianya diwujudkan oleh perintah eksekutif mengikut peruntukan Universiti dan Akta Kolej Universiti 1971 [Akta 30] kecuali Universiti Malaya (UM) dan Universiti Teknologi MARA (UiTM) yang ditubuhkan di bawah dua Pengerusi Parlimen yang berbeza. Kesemua UA di Malaysia adalah di bawah pantauan dan tanggungjawab Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

UA di Malaysia telah dikategorikan kepada 3 kumpulan iaitu Universiti Komprehensif, Universiti Penyelidikan dan Universiti Berfokus (kejuruteraan, pendidikan, pertahanan dan pengurusan). Untuk pelajar yang berminat serta berkelayakan, anda boleh membuat permohonan kemasukan ke UA secara atas talian melalui laman sesawang rasmi UA yang telah disediakan. Kelazimannya, pengambilan pelajar dibuka dua kali setiap tahun iaitu sekitar bulan Februari bagi pengambilan pertama melalui UPUonline dan September hingga Disember untuk pengambilan kedua terus ke UA yang berkaitan.

Antara UA yang menawarkan kemasukan pengambilan kedua adalah seperti UUM, UPSI, UTHM, UMP, UUM, UMK, UiTM dan beberapa lagi yang menawarkan program pengajian peringkat Diploma dan Sarjana Muda bagi lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan lepasan STPM/ Diploma dan setaraf. Kemasukan semester kedua ini adalah peluang kali kedua buat pelajar yang gagal dalam permohonan UPU untuk pengambilan pertama sebelum ini. Namun demikian, program pengajian yang ditawarkan adalah terhad dan terpilih sahaja iaitu bergantung kepada setiap UA.

SENARAI PENGAMBILAN KEDUA UNIVERSITI AWAM (UA) SEMESTER 2 SESI 2018-2019

Berikut adalah senarai UA yang membuat pengambilan kedua, semester 2 bagi sesi akademik 2018-2019. Dikongsikan juga maklumat-maklumat yang berkaitan untuk senarai pengambilan kedua UA seperti jenis program yang ditawarkan dan kategori pelajar yang layak untuk memohon bagi kemasukan tersebut:

 UPU Fcon e1528140306113
Senarai Panggilan Kedua UA
SENARAI UNIVERSITI AWAM YANG MENAWARKAN PENGAMBILAN KEDUA
no 1 UNIVERSITI ISLAM SAINS MALAYSIA (USIM)
Kemasukan Februari 2019
tick iconProgram Sarjana Muda bagi lepasan STPM/Setaraf sahaja
tick iconPermohonan melalui Laman Web USIM bahagian kemasukan bermula dari
November 2018
pointLaman Web: https://www.usim.edu.my/ms/kemasukan/
no 2 UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
Kemasukan Februari 2019
tick iconProgram Sarjana Muda bagi lepasan Diploma sahaja
tick iconPermohonan melalui Laman Web UTHM bermula dari
28 Oktober 2018
pointLaman Web: https://wapps.uthm.edu.my/intake/
no 3 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)
Kemasukan Februari 2019
tick iconProgram Diploma dan Ijazah Sarjana Muda bagi lepasan SPM/STPM
tick iconPermohonan melalui Laman Web UPSI bermula dari
2 September 2018
pointLaman Web: http://www.upsi.edu.my/online/
no 4 UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)
Kemasukan Februari 2019
tick iconProgram Pengajian : Sarjana Muda/Penerapan/PLK/Profesional bagi lepasan yang bersesuaian
tick iconPermohonan melalui Laman Web UiTM bermula dari
September 2018
pointLaman Web: https://online.uitm.edu.my/permohonan.cfm
no 5 UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
Kemasukan Februari 2019
tick iconProgram Sarjana Muda bagi lepasan STPM/Setaraf sahaja
tick iconPermohonan terus melalui Laman Web UUM pada bulan
Oktober/November 2018
pointLaman Web: http://asisonline.uum.edu.my/online_app/ralat_tawaran.aspx
no 6 UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA (UIAM)
Kemasukan Januari 2019
tick iconProgram Sarjana Muda bagi lepasan STPM/STAM/Diploma/Asasi UiTM/PASUM
tick iconPermohonan terus melalui Laman Web UIAM e-Admission bermula dari
Oktober sehingga November 2018
pointLaman Web: http://eadmission.iium.edu.my/index.php/eas_login/process
no 7 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)
Kemasukan Februari 2019
tick iconProgram Sarjana Muda bagi lepasan STPM/Setaraf sahaja
tick iconPermohonan terus melalui Laman Web UTM admission bermula dari
7-11 Oktober 2018
pointLaman Web: http://smart.utm.my/admission/
no 8 UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN (UMK)
Kemasukan Februari 2019
tick iconProgram Sarjana Muda bagi lepasan STPM/Setaraf sahaja
tick iconPermohonan terus melalui Laman Web UMK bermula dari
1 Disember 2018
pointLaman Web: http://www.umk.edu.my/
no 9 UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG (UMP)
Kemasukan Februari 2019
tick iconProgram Sarjana Muda bagi lepasan STPM/Setaraf sahaja
tick iconPermohonan terus melalui Laman Web UMPAdvanced bermula dari
24 September – 10 Disember 2018
pointLaman Web: http://umpadvanced.ump.edu.my/index.php/en/
POSTER UNIVERSITI AWAM SESI PENGAMBILAN KEDUA 2018/2019
second intake UA