UPU Top

Share this post:

Senarai IKBN Dan IKTBN Serta Kursus Yang Ditawarkan

22:48 UPU.editor

Maklumat terkini telah dikemaskini pada 10 Jun 2019 jam 10:49 PM oleh UPU.editor

Kemahiran merupakan salah satu elemen yang penting dalam membangunkan ekonomi negara serta dapat mengurangkan kadar pengangguran Nasional. Kebanyakan majikan menghargai graduan bidang kemahiran kerana mereka mampu menyiapkan sesebuah projek besar yang memerlukan kepakaran dan kemahiran yang tinggi. Oleh itu, Kementerian Belia Dan Sukan (KBS) telah menubuhkan Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) dan Institut Kemahiran Belia Tinggi Negara (IKTBN) bagi melatih pelajar belia untuk mempelajari kemahiran teknikal mengikut beberapa jenis kursus yang ditawarkan dan membolehkan mereka seterusnya berkhidmat di industri kemahiran.

Untuk pengetahuan umum, IKTBN merupakan institut IKBN yang sudah dinaiktaraf atas dasar Transformasi IKBN sejak April 2014. Institut IKBN dibenarkan untuk dinaiktaraf kepada IKTBN dengan syarat ia perlu menawarkan program latihan tahap tinggi seperti diploma dan diploma lanjutan serta berfungsi sebagai Resource Centre atau Pusat Sumber. IKBN sedikit berbeza dengan Universiti Awam dan IPTS lain kerana ia mengutamakan silibus pendidikan yang berteraskan kemahiran berbanding teori.

Tujuan penubuhan IKBN adalah untuk mewujudkan kursus kemahiran sijil yang mampu menghasilkan lepasan  berkemahiran serta berpengetahuan dalam ilmu teknikal. Selain itu, objektif mereka adalah untuk melahirkan graduan yang bersedia untuk diserap masuk ke alam pekerjaan di sektor yang memerlukan tenaga pekerja mahir dan juga separa mahir. Lepasan IKBN dan IKTBN sering kali menjadi pilihan majikan ternama seperti salah satunya syarikat pembuatan pesawat dunia industri Aeroangkasa di Malaysia. Ini kerana keupayaan para graduan IKBN yang tidak pernah mengecewakan para majikan dalam hasil kerjanya.

IKBN juga dipantau oleh Kementerian Belia Dan Sukan di mana pelbagai inisiatif telah diambil bagi menaikkan taraf pendidikannya. Dengan jumlah 21 buah institusi, IKBN kini terdapat di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Pelbagai kemudahan turut disediakan di dalam kampus pengajian seperti kolej kediaman dan perpustakaan yang akan sentiasa ditambah baik setiap tahun. Kelengkapan untuk membuat kerja amali juga turut disediakan dan diselia secara konsisten bagi memberi kemudahan kepada pelajar untuk melatih kemahiran.

Kursus latihan selalunya mengambil masa dari 18 sehingga 36 bulan bergantung kepada bidang kursus yang dipilih. Pelajar yang berjaya menghabiskan kursus latihan akan layak menerima sijil dari Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan. Untuk pengetahuan umum, pengajian sijil IKBN mempunyai nilai yang tinggi dalam memperoleh pekerjaan dari majikan pelbagai industri. Permohonan untuk memasuki IKBN boleh dilakukan melalui permohonan UPU Skills. Permohonan juga diadakan dua kali setahun pada sesi Januari dan Julai.

SENARAI LOKASI IKBN SELURUH MALAYSIA DAN KURSUS PENGAJIAN YANG DITAWARKAN

Terdapat 13 buah IKBN dan 8 buah IKTBN yang tersenarai di seluruh negara. Berikut merupakan maklumat penting mengenai Institut Kemahiran Belia Negara meliputi syarat kelayakan kemasukan, senarai institusi yang terdapat di Malaysia serta kursus yang ditawarkan bagi rujukan semua.

 UPU Fcon e1528140306113
Senarai IKBN Dan Kursus 1
SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN IKBN
Berikut adalah syarat kelayakan bagi permohonan kemasukan ke IKBN:
no 1Warganegara Malaysia
no 2Boleh membaca dan menulis
no 3Berumur di antara 18 hingga 30 tahun semasa memohon
no 4Berkelulusan minima SPM tingkatan 5
no 5Belum berkahwin
no 6Sihat tubuh badan
no 7Pemohon yang belum pernah mengikuti latihan kemahiran dimana-mana Institut Latihan Awam atau Swasta (kecuali calon yang mempunyai sijil lepasan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Sijil Suruhanjaya Tenaga) untuk menyambung pengajian.
no 8Pemohon yang masih sedang menjalani latihan kemahiran di mana-mana institut latihan kemahiran dan belum habis latihan, belum mendapat sijil ketrampilan SKM tahap 2/3 atau 3/4 tidak dibenarkan untuk memohon tahap seterusnya.
no 9Pelajar yang tidak menamatkan latihan atau disingkirkan dari latihan di mana-mana Institut Awam lain, tidak dibenarkan untuk memohon.
SENARAI LOKASI IKBN SELURUH NEGARA DAN KURSUS PENGAJIAN DITAWARKAN
1) INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA PERETAK
Alamat: 44000 Kuala Kubu Bharu, Selangor.
No. Tel: 03-6099 6000
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/ikbn-peretak-laman-utama.html
JABATAN HOSPITALITI
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI HOSPITALITI (PENYEDIAAN ROTI)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI HOSPITALITI (PENYEDIAAN PASTRI)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI HOSPITALITI (PENYAJIAN)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI HOSPITALITI (PENYEDIAAN MAKANAN)
JABATAN TEKSTIL
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI TEKSTIL (JAHITAN PAKAIAN LELAKI)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI TEKSTIL (JAHITAN PAKAIAN WANITA)
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL (REKAAN FESYEN)
JABATAN PERSONAL
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI PERSONAL (TERAPI KECANTIKAN)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI PERSONAL (PEREKAAN GAYA RAMBUT)
2) INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA JITRA
Alamat: KM 23 Jalan Changlun, 06000 Jitra, Kedah.
No. Tel: 04-917 4676
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/ikbn-jitra-laman-utama.html
TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIKAL
tick iconSIJIL TEKNOLOGI & SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA SKM TAHAP 3 (KIMPALAN)
tick iconSIJIL TEKNOLOGI & SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA SKM TAHAP 3 (OPERASI PEMISINAN)
TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AUTOMOTIF
tick iconSIJIL TEKNOLOGI & SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA SKM TAHAP 2 (PENYELENGGARAAN KERETA)
tick iconSIJIL TEKNOLOGI & SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA SKM TAHAP 1/2/3 (PENYELENGGARAAN MOTOSIKAL)
TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIKAL
tick iconSIJIL TEKNOLOGI & PERAKUAN KEKOMPETENAN PW2 SURUHANJAYA TENAGA (PENDAWAIAN ELEKTRIK PW2)
TEKNOLOGI TEKSTIL
tick iconSIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA SKM TAHAP 3 (JAHITAN PAKAIAN WANITA)
tick iconSIJIL TEKNOLOGI & SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA SKM TAHAP 1/2/3 (REKAAN BATIK)
3) INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA WAKAF TAPAI
Alamat: KM 24, Jalan Kuala Terengganu – Kuala Berang, 21040 Marang, Terengganu.
No. Tel: 09-680 6000
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/ikbn-wakaf-tapai-laman-utama.html
JABATAN TEKNOLOGI AWAM
tick iconSIJIL TEKNOLOGI AWAM (PEMASANGAN PAIP) SKM 2
tick iconSIJIL TEKNOLOGI AWAM (PENYELENGGARAAN BANGUNAN) SKM 2
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AWAM (PEMASANGAN PAIP) SKM 3
JABATAN TEKNOLOGI ELEKTRIK
tick iconSIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENDAWAIAN ELEKTRIK SATU FASA – PW2)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENDAWAIAN ELEKTRIK TIGA FASA – PW4)
JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI MEKANIKAL (KIMPALAN) SKM 3
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI MEKANIKAL (OPERASI FABRIKASI PAIP) SKM 3
JABATAN TEKNOLOGI APPAREL
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI TEKSTIL (JAHITAN PAKAIAN WANITA) SKM 3
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI TEKSTIL (JAHITAN PAKAIAN LELAKI) SKM 3
tick iconDIPLOMA LANJUTAN TEKNOLOGI TEKSTIL (REKAAN FESYEN & PAKAIAN) SKM 4
4) INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA KINARUT
Alamat: Institut Kemahiran Belia Negara Kinarut, Jalan Limau-Limauan, 89609 Papar, Sabah.
No. Tel: 088-755 929
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/index.php/ms/ikbn-kinarut-laman-utama
TEKNOLOGI AWAM
tick iconJURUBINA BANGUNAN TAHAP 1 & 2
tick iconJURUBINA BANGUNAN TAHAP 3
tick iconPELUKIS PELAN SENIBINA TAHAP 1 & 2
tick iconPELUKIS PELAN SENIBINA TAHAP 3
TEKNOLOGI ELEKTRIK
tick iconPENYEJUKBEKUAN & PENYAMANAN UDARA DOMESTIK
tick iconPENYEJUKBEKUAN & PENYAMANAN UDARA KOMERSIAL TAHAP
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENDAWAIAN ELEKTRIK SATU FASA PW2)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENDAWAIAN ELEKTRIK TIGA FASA PW4)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENJAGA JENTERA ELEKTRIK SEKATAN A1)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI ELEKTRIK (DIPLOMA TEKNOLOGI) (PENJAGA JENTERA ELEKTRIK A4 PENGALAMAN)
5) INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA MIRI
Alamat: Institut Kemahiran Belia Negara Miri, Bandar Baru Permyjaya, Jalan Permyjaya Utama, 98000 Miri, Sarawak.
No. Tel: 085-660 714
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/ikbn-miri-laman-utama.html
JABATAN AUTOMOTIF
tick iconPENYELENGGARAAN JENTERA BERAT
tick iconPENYELENGGARAAN KERETA
tick iconPENYELENGGARAAN KENDERAAN PERDAGANGAN
tick iconSEMBURAN CAT (AUTOMATIF)
JABATAN MEKANIKAL
tick iconPENYELENGGARAAN INDUSTRI
tick iconPEMESINAN
tick iconMEKANIKAL
JABATAN HOSPITALITI
tick iconPENYEDIAAN MAKANAN
tick iconPENYAJIAN
tick iconPENYEDIAAN PASTRI
6) INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA BANDAR PENAWAR
Alamat: Jalan Kejora Utama, Bandar Penawar, 81930 Kota Tinggi, Johor.
No. Tel: 07-8221 567
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/ikbn-bandar-penawar-laman-utama.html
JABATAN HOSPITALITI
tick iconSIJIL TEKNOLOGI HOSPITALITI (PENYEDIAAN MAKANAN) SKM TAHAP 1 & 2
tick iconSIJIL TEKNOLOGI HOSPITALITI (PENYAJIAN) SKM TAHAP 1 & 2
tick iconSIJIL (/LANJUTAN) TEKNOLOGI HOSPITALITI (PENYEDIAAN PASTRI) SKM TAHAP 2 & 3
JABATAN MINYAK DAN GAS
tick iconKURSUS HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT (HSE)
tick iconKURSUS BASIC INSPECTION IN WELDING SIRIM – AWS 6G
JABATAN PERHOTELAN
tick iconSIJIL (/LANJUTAN) TEKNOLOGI HOSPITALITI (PENGEMASAN – HOUSEKEEPING) SKM TAHAP 3
tick iconSIJIL (/LANJUTAN) TEKNOLOGI HOSPITALITI (PERKHIDMATAN KAUNTER HADAPAN) SKM TAHAP 3
7) INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA PEKAN
Alamat: KM 55, Jalan Kuantan Segamat, 26650 Pekan, Pahang.
No. Tel: 09-451 4888
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/ikbn-pekan-laman-utama.html
KURSUS OPERASI FABRIKASI PAIP
tick iconBIDANG PEMASANGAN PAIP MINYAK DAN GAS – TAHAP 2 & 3
KURSUS BOILER MAKER
tick iconBIDANG BOILER MAKER – TAHAP 2 & 3
KURSUS PENYELENGGARAAN STRUKTUR PESAWAT (SHEET METAL)
tick iconBIDANG PEMBAIKAN STRUKTUR PESAWAT (KEPINGAN LOGAM) – TAHAP 3
KURSUS PENYELENGGARAAN STRUKTUR PESAWAT (KOMPOSIT)
tick iconBIDANG PEMBAIKAN STRUKTUR PESAWAT (KOMPOSIT) – SKM TAHAP 3
8) INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA NAKA
Alamat: Mukim Tekai Kanan, Naka 06350 Alor Setar, Kedah.
No. Tel: 04-799 3000
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/iktbn-naka-laman-utama.html
TEKNOLOGI ELEKTRIK
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENYEJUKBEKUAN & PENYAMANAN UDARA)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENYEJUKBEKUAN & PENYAMANAN UDARA – KOMERSIAL)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENYEJUKBEKUAN & PENYAMANAN UDARA – DOMESTIK)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI ELEKTRIK (PERKHIDMATAN PENYEJUKBEKUAN)
TEKNOLOGI PERTANIAN
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI PERTANIAN (PENGELUARAN MAKANAN)
9) INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA KEMASIK
Alamat: KM 19, Jalan Kemaman-Dungun, 24200 Kemasik Kemaman, Terengganu.
No. Tel: 09-866 4500
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/ikbn-kemasik-laman-utama.html
JABATAN HOSPITALITI
tick iconPEMBUATAN ROTI
tick iconPEMBUATAN PASTRI
tick iconPEMBANTU PENYEDIA MAKANAN
tick iconPENYEDIA MAKANAN
JABATAN MULTIMEDIA
tick iconPENERBITAN VIDEO / PERFILEMAN
JABATAN PERHOTELAN
tick iconOPERASI PENGEMASAN
tick iconOPERASI KHIDMAT TETAMU
JABATAN PERKHIDMATAN PERSONAL
tick iconPENGGAYAAN RAMBUT
tick iconPERKHIDMATAN TERAPI ESTETIK
10) INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA KUALA LANGAT
Alamat: Jalan Sultan Abdul Samad, 42700 Banting, Selangor.
No. Tel: 03-3180 2128
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/ikbn-kuala-langat-laman-utama.html
JABATAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA (PENGARANGAN) SKM 3
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI FOTOGRAFI SKM 3
tick iconSIJIL TEKNOLOGI MULTIMEDIA (VIDEO PENERBITAN) SKM 2
JABATAN TEKNOLOGI AWAM
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AWAM (PEMBINAAN LANDSKAP) SKM 3
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AWAM (PEMBUATAN PERABOT DAN HIASAN DALAMAN) SKM 3
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI AWAM (HIASAN DALAMAN) DKM
JABATAN PERKHIDMATAN SUKAN
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI TERAPI SUKAN SKM 3
11) INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA KUALA PERLIS
Alamat: Jalan Bukit Kubu, 02000 Kuala Perlis, Perlis.
No. Tel: 04-985 5985
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/ikbn-kuala-perlis-laman-utama.html
JABATAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF (PENYELENGGARAAN KENDERAAN PERDAGANGAN)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF (PENYELENGARAAN KERETA)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF (SEMBURAN CAT)
tick iconSIJIL TEKNOLOGI AUTOMOTIF (PENYELENGGARAAN JENTERA BERAT)
JABATAN TEKNOLOGI AWAM
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AWAM (LUKISAN SENIBINA)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AWAM (BINAAN BANGUNAN)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AWAM (LANDSKAP PEMBINAAN)
tick iconSIJIL TEKNOLOGI AWAM (JURU PERANCAH / TUBULAR)
JABATAN TEKNOLOGI MARITIM
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI MARIN (PENYENGGARAAN MARIN)
12) INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA SERI ISKANDAR
Alamat: 32610 Bandar Seri Iskandar, Perak.
No. Tel: 05-371 1300
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/ikbn-seri-iskandar-laman-utama.html
TEKNOLOGI ELEKTRIK
tick iconSIJIL LANJUTAN ELEKTRIK (JURUTEKNIK ELEKTRIK RENDAH)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI ELEKTRIK (ELEKTRONIK INDUSTRI)
tick iconSIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENDAWAIAN ELEKTRIK SATU FASA-PW2)
TEKNOLOGI MAKLUMAT
tick iconSIJIL TEKNOLOGI MAKLUMAT (RANGKAIAN KOMPUTER)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (PEREKABENTUK MULTIMEDIA PENGARANGAN)
13) INSTITUT KEMAHIRAN BELIA NEGARA TANAH MERAH
Alamat: Lot 7060, Mukim Pasir Gendand, Daerah Kusial, 17500 Tanah Merah, Kelantan.
No. Tel: –
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/ikbn-tanah-merah-laman-utama.html
Akan dikemasini
tick icon
SENARAI IKTBN 
Point bulletUntuk pengetahuan umum, IKTBN merupakan institut IKBN yang sudah dinaiktaraf dengan syarat mesti menawarkan program diploma dan diploma lanjutan dan menjadi Resource Centre.
1) INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA SEPANG
Alamat: Bandar Baru Salak Tinggi, 43900 Sepang, Selangor.
No. Tel: 03-8706 1720
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/iktbn-sepang-laman-utama.html
JABATAN TEKNOLOGI
tick iconJABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL PLASTIK
tick iconJABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL PERKAKASAN
tick iconJABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL PEMESINAN
tick iconJABATAN TEKNOLOGI ELEKTRONIK
tick iconJABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL SENGGARAAN
2) INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA CHEMBONG
Alamat: 71300 Rembau, Negeri Sembilan.
No. Tel: 06-685 7900
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/iktbn-chembong-hubungi-kami.html
JABATAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF
tick iconDIPLOMA LANJUTAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF (PENYELENGARAAN KERETA)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF (PENYELENGGARAAN JENTERA BARAT)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF (PENYELENGARAAN KENDERAAN PERDAGANGAN)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF (SEMBURAN CAT)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF (PENGETUKAN PANEL)
JABATAN TEKNOLOGI AWAM
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AWAM (PENYELIA AWAM DAN STRUKTUR)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AWAM (LUKISAN SENIBINA)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AWAM (LANDSKAP PEMBINAAN)
tick iconSIJIL TEKNOLOGI AWAM (BINAAN BANGUNAN)
tick iconSIJIL TEKNOLOGI AWAM (JURUPERANCAH TUBULAR)
tick iconSIJIL TEKNOLOGI AWAM (PENGENDALIAN KREN MENARA)
3) INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA DUSUN TUA
Alamat: KM 25, Dusun Tua, 43100 Hulu Langat, Selangor.
No. Tel: 03-9021 7100
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/iktbn-dusun-tua-laman-utama.html
JABATAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF (PENYELENGGARAAN KENDERAAN PERDAGANGAN)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF (PENYELENGGARAAN KERETA)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF (SEMBURAN CAT)
tick iconSIJIL TEKNOLOGI AUTOMOTIF (PENYELENGGARAAN JENTERA BARAT)
JABATAN TEKNOLOGI ELEKTRIK
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENJAGA JENTERA ELEKTRIK A1)
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENJAGA JENTERA ELEKTRIK A4-PENGALAMAN)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENDAWAIAN ELEKTRIK SATU FASA DAN ENDORSAN PENGUJIAN (PW2))
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENDAWAIAN ELEKTRIK TIGA FASAM DAN ENDORSAN PENGUJIAN (PW4))
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMANAN UDARA (DOMESTIK))
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENYEJUKBEKUAN DAN PENYMANAN UDARA (KOMERSIL))
JABATAN TEKNOLOGI MEKANIKAL
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI MEKANIKAL (REKABENTUK PRODUK INDUSTRI)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI MEKANIKAL (KIMPALAN)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI MEKANIKAL (PEMESINAN)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI MEKANIKAL (PENYELENGGARAAN INDUSTRI)
4) INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA BACHOK
Alamat: Bachok, 16300 Bachok, Kelantan.
No. Tel: 09-778 7700
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/iktbn-bachok-laman-utama.html
JABATAN TEKNOLOGI AWAM (SIVIL DAN STRUKTUR)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AWAM (PENYELIA SIVIL DAN STRUKTUR)
tick iconSIJIL TEKNOLOGI AWAM (SCAFFOLDING-TUBULAR)
tick iconSIJIL TEKNOLOGI AWAM (PENGENDALIAN KREN MENARA)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AWAM (PEMBUAT PERABOT & HIASAN DALAMAN)
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI AWAM (SIVIL DAN STRUKTUR)
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI AWAM (LUKISAN SENIBINA)
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI AWAM (PENYELIA AWAM & STRUKTUR)
JABATAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF (PENYELENGGARAAN KERETA)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF (PENYELENGARAAN KENDERAAN PERDAGANGAN)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF (PENYELENGGARAAN JENTERA BERAT)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI AUTOMOTIF (SEMBURAN CAT)
JABATAN TEKNOLOGI HOSPITALITI
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI HOSPITALITI (PENYEDIAAN MAKANAN)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI HOSPITALITI (PENYEDIAAN PASTRI)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI HOSPITALITI (PENYAJIAN)
5) INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA TEMERLOH
Alamat: Kampung Bongsu, 28500 Temerloh, Pahang.
No. Tel: 09-280 5554
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/iktbn-temerloh-laman-utama.html
TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AUTOMOTIF
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AUTOMOTIF (REKABENTUK PRODUK)
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AUTOMOTIF (PEMBUATAN)
tick iconSIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AUTOMOTIF (REKABENTUK PRODUK)
tick iconSIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AUTOMOTIF (PEMBUATAN)
tick iconSIJIL TEKNOLOGI AUTOMOTIF (PENYELENGGARAAN KERETA)
tick iconSIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AUTOMOTIF (SEMBURAN CAT)
TEKNOLOGI SUKAN
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI SUKAN (SUKAN BERMOTOR 4 RODA)
TEKNOLOGI KEJURUTERAAN FAUNDRI & PEMBUNGKUSAN
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN FAUNDRI
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUNGKUSAN
tick iconSIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN FAUNDRI
tick iconSIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMBUNGKUSAN
6) INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA PAGOH
Alamat: KM 21, Jalan Panchur, 84600 Muar, Johor.
No. Tel: 06-973 7836
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/iktbn-pagoh-laman-utama.html
TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
tick iconPEMESINAN AM (TAHAP 1, 2, 3, 4, 5)
tick iconALATAN DAN ACUAN (TAHAP 1, 2, 3, 4)
tick iconKIMPALAN (TAHAP 1, 2, 3, 4, 5)
tick iconMEKANIK INDUSTRI (TAHAP 1, 2, 3, 4, 5)
7) INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA ALOR GAJAH
Alamat: KM 34, Jalan Ramuan Cina Besar, 78300 Masjid Tanah, Melaka.
No. Tel: 06-385 1255
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/ms/iktbn-alorgajah-laman-utama.html
JABATAN TEKNOLOGI HOSPITALITI
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI HOSPITALITI (PENYEDIAAN PASTRI)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI HOSPITALITI (PENYEDIAAN ROTI)
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI HOSPITALITI (PENYEDIAAN MAKANAN)
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI HOSPITALITI (PENYAJIAN)
tick iconDIPLOMA LANJUTAN TEKNOLOGI HOSPITALITI (PENYAJIAN)
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI HOSPITALITI (PENYAJIAN)
JABATAN TEKNOLOGI ELEKTRIKAL
tick iconSIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENDAWAIAN ELEKTRIK SATU FASA – PW2)
tick iconSIJIL LANJUTAN TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENDAWAIAN ELEKTRIK TIGA FASA -PW4)
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENJAGA ELEKTRIK (PENJAGA JENTERA ELEKTRIK A1)
tick iconDIPLOMA TEKNOLOGI ELEKTRIK (PENJAGA JENTERA ELEKTRIK A4)
8) INSTITUT KEMAHIRAN TINGGI BELIA NEGARA BUKIT MERTAJAM
Alamat: 14000 Berapit, Bukit Mertajam, Pulau Pinang.
No. Tel: 04-522 5288
Laman Web:pointhttp://kemahiran.kbs.gov.my/index.php/ms/iktbn-bukit-mertajam-laman-utama
TEKNOLOGI INDUSTRI
tick iconTEKNOLOGI ELEKTRONIK INDUSTRI
tick iconAUTOMASI INDUSTRI DAN MEKATRONIK
tick iconPENYELENGGARAAN INDUSTRI
tick iconTEKNOLOGI ELEKTRIK (PENDAWAIAN ELEKTRIK)
tick iconTEKNOLOGI ELEKTRIK (PENJAGA JENTERA ELEKTRIK)