UPU Top

Share this post:

Syarat kemasukan ke program Matrikulasi KPM

02:23 UPU.editor

Maklumat terkini telah dikemaskini pada 18 Februari 2019 jam 02:33 PM oleh UPU.editor

Kolej Matrikulasi merupakan salah sebuah institusi pendidikan tinggi yang menyediakan program pra-universiti kepada pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Kolej Matrikulasi adalah di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Setiap tahun bahagian Matrikulasi akan membuka peluang kepada pelajar yang berminat untuk membuat permohonan kemasukan ke Matrikulasi. Permohonan adalah melalui online. Oleh itu, pelajar yang berminat boleh membuat semakan di laman sesawang Bahagian Matrikulasi KPM untuk melihat hebahan berkaitan.

Terdapat dua program yang disediakan di Matrikulasi iaitu program satu tahun dan program dua tahun. Pelajar boleh pilih antara satu berdasarkan minat, kemampuan dan juga keputusan SPM anda. Pelajar digalakkan membuat semakan syarat kelayakan terlebih dahulu sebelum membuat permohonan bagi memudahkan urusan. Beberapa syarat telah ditetapkan oleh KPM sila pastikan anda membuat semakan terlebih dahulu.

Kolej Matrikulasi kini telah banyak dibina di seluruh Malaysia bagi menampung permintaan pemohon setiap kali menjelang hari permohonan. Silibus yang diguna pakai oleh kolej Matrikulasi di bawah pengawasan KPM dan menepati piawaian yang telah ditetapkan. Kemudahan untuk pelajar juga telah ditambah baik dan diperbanyak. Ini semua bertujuan memberi keselesaan kepada pelajar agar mendapat suasana yang kondusif ketika belajar.

SYARAT KEMASUKAN KE MATRIKULASI

Berikut dikongsikan syarat kemasukan ke kolej Matrikulasi. Pemohon dinasihatkan membuat semakan terlebih dahulu sebelum membuat permohonan. Sila lihat jadual di bawah untuk rujukan syarat kemasukan:

 UPU Fcon e1528140306113
Syarat Kemasukan Program Matrikulasi
SYARAT KELAYAKAN PERMOHONAN MATRIKULASI
Berikut merupakan syarat kelayakan permohonan Matrikulasi 2019/2020. Pemohon mestilah menggunakan keputusan SPM 2018.
Syarat Umur
no 1Tidak melebihi 20 tahun pada 1 Januari 2019
Syarat Kelayakan Akademik Mengikut Jurusan
Pemohon wajib mengambil matapelajaran yang disyaratkan seperti di bawah mengikut setiap jurusan yang ingin dipilih
no 1Jurusan Kejuruteraan
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, Matematik Tambahan, Kimia, Fizik dan satu (1) daripada mata pelajaran seperti yang berikut:-Biologi/ Sains Tambahan/ Teknologi Kejuruteraan/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal// Pengajian Kejuruteraan Elekttrik & Elektronikk/ Asas Kelestarian/ Sains Pertanian/ Pertannian/ Ekonomi Rumah Tangga/ Sains Rumah Tangga/ Reka Cipta/ Teknologi Maklumat Dan Komuniikasi/ Sains Komputer/ Sains Sukan/ Lukisan Kejuruteraan/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asaas/ Ekonomi/ Perdaganggan/ Perniagaan
no 2Jurusan Perakaunan Profesional
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik dan Matematik Tambahan. Pemohon juga perlu mengambil mana-mana dua (2) mata pelajaran seperti yang berikut:-
Fizik/ Kimia/ Biologi/ Sains/ Sains Tambahan/ Teknologi Kejuruteraan/ Asas Kelestarian/ Sains Pertanian/ Pertanian// Ekonomi Rumah Tangga/ Sains Rumah Tangga/ Reka Cipta. Teknologi Maklumat Dan Komunikasi/ Sains Komputer/ Sains Sukan/ Lukisan Kejuruteraan/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan/ Pendidikan Syariah Islamiah/ Tasawwur Islam/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Elekktrik & Elektronik
no 3Jurusan Sains
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik, Matematik Tambahan, Kimia dan salah satu mata pelajaran sama ada Fizik atau Biologi
no 4Jurusan Perakaunan
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah, Matematik dan Matematik Tambahan. Pemohon juga perlu mengambil mana-mana dua (2) mata pelajaran seperti yang berikut:-
Fizik/ Kimia/ Biologi/ Sains/ Sains Tambahan/ Teknologi Kejuruteraan/ Asas Kelestarian/ Sains Pertanian/ Pertanian// Ekonomi Rumah Tangga/ Sains Rumah Tangga/ Reka Cipta/ Teknologi Maklumat Dan Komunikasi/ Sains Komputer/ Sains Sukan/ Lukisan Kejuruteraan/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan/ Pendidikan Syariah Islamiah/ Tasawwur Islam/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Elekktrik & Elektronik
Syarat Kelayakan Minimum Program Matrikulasi Sistem Dua Semester
Berikut merupakan syarat kelayakan permohonan martikulasi untuk program dua semester mengikut jurusan:
no 1Jurusan Sains
Memperoleh sekurang-kurangnya C dalam subjek Bahasa Melayu, Matematik, Matematik Tambahan, Kimia, Fizik/Biologi. Memperoleh B dalam Bahasa Inggeris dan lulus dalam Sejarah
no 2Jurusan Kejuruteraan
Memperoleh sekurang-kurangnya B dalam Matematik dan C dalam subjek Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik Tambahan, Fizik. Memperoleh sekurang-kurangnya lulus dalam kimia dan Sejarah dan memperoleh C dalam SATU daripada mata pelajaran berikut:-
Biologi/ Sains Tambahan/ Teknologi Kejuruteraan/ Asas Kelestarian/ Sains Pertanian/ Pertanian/ Ekonomi Rumah Tangga/ Sains Rumah Tangga/ Reka Cipta/ Teknologi Maklumat Dan Komunikasi. Sains Komputer/ Sains Sukan/ Lukisan Kejuruteraan/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
no 3Jurusan Perakaunan Profesional
Memperoleh sekurang-kurangnya C dalam subjek Bahasa Malaysia dan Matematik Tambahan. Memperoleh A dalam subjek seperti Bahasa Inggeris dan Matematik serta lulus dalam Sejarah. Memperoleh A dalam TIGA daripada mata pelajaran berikut:-
Fizik/ Kimia/ Biologi/ Sains/ Sains Tambahan/ Teknologi Kejuruteraan/ Asas Kelestarian/ Sains Pertanian/ Pertanian/ Ekonomi Rumah Tangga/ Sains Rumah Tangga/ Reka Cipta/ Teknologi Maklumat Dan Komunikasi/ Sains Komputer/ Sains Sukan/ Lukisan Kejuruteraan/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan/ Pendidikan Syariah Islamiah/ Tasawwur Islam/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
no 4Jurusan Perakaunan
Memperoleh sekurang-kurangnya lulus dalam subjek Sejarah dan memperoleh sekurang-kurangnya C dalam subjek Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Matematik Tambahan dan mana-mana dari DUA daripada mata pelajaran berikut:-
Fizik/ Kimia/ Biologi/ Sains/ Sains Tambahan/ Teknologi Kejuruteraan/ Asas Kelestarian/ Sains Pertanian/ Pertanian/ Ekonomi Rumah Tangga/ Sains Rumah Tangga/ Reka Cipta/ Teknologi Maklumat Dan Komunikasi/ Sains Komputer/ Sains Sukan/ Lukisan Kejuruteraan/ Grafik Komunikasi Teknikal/ Prinsip Perakaunan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi/ Perdagangan/ Perniagaan/ Pendidikan Syariah Islamiah/ Tasawwur Islam/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
Syarat Kelayakan Minimum Program Matrikulasi Sistem Empat Semester
Memperoleh sekurang-kurangnya C dalam subjek Bahasa Melayu dan Matematik dan lulus dalam subjek Matematik tambahan, Sejarah, Bahasa Inggeris Kimia dan Fizik atau Biologi atau Sains komputer
Pertanyaan Dan Maklumat Lanjut
Sebarang pertanyaan lanjut boleh berbuat demikian dengan klik pautan di bawah:
pointPortal Rasmi Bahagian Matrikulasi