Semakan Keputusan ILKBS 2020 Online (IKBN)

Share this post:

Maklumat terkini telah dikemaskini pada Oleh UPU.editor

Institusi Latihan Kemahiran Belia Dan Sukan (ILKBS) yang terdiri daripada Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) dan Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN) adalah sebuah pusat latihan di bawah pentadbiran Kementerian Belia Dan Sukan (KBS) yang menyediakan program latihan kemahiran pra-pekerjaan bagi memenuhi keperluan sektor perindustrian di negara ini.

Untuk pengetahuan umum, buat masa ini terdapat 21 buah ILKBS di bawah pantauan KBS yang terdiri daripada 13 buah IKBN, lapan buah IKTBN dan satu Akademi Kemahiran Belia Golf (AKBG). Kursus kemahiran secara sepenuh masa dan jangka pendek turut ditawarkan oleh IKBN kepada semua pemohon yang berkelulusan SPM/ SKM/ ST. Permohonan untuk kemasukan ke IKBN akan dibuka sebanyak dua kali setahun iaitu untuk sesi Januari dan Julai. Permohonan ke sesi Januari boleh dibuat melalui Portal Rasmi eKampus KBS manakala untuk sesi Julai boleh dibuat melalui laman rasmi UPUOnline dan UPUSkills.

Latihan kemahiran sepenuh masa dijalankan antara 18 bulan hingga 36 bulan mengikut bidang kemahiran yang diambil. Selain itu, menerusi maklumat Portal Rasmi eikbn, tarikh semakan keputusan bagi permohonan kemasukan ke ILKBS untuk sesi Januari 2020 dijangka akan diumumkan pada bulan Disember 2019 dan bagi sesi Julai 2020 pada bulan Jun 2020. Semakan keputusan ini melibatkan tawaran kemasukan ke IKBN dan IKTBN, dan juga boleh dibuat secara online melalui Portal eKampus Kementerian Belia Dan Sukan.

SEMAKAN KEPUTUSAN TAWARAN KEMASUKAN KE ILKBS (IKBN & IKTBN) 2020 ONLINE

Berikut adalah perkongsian maklumat mengenai semakan secara atas talian (online) untuk permohonan kemasukan IKBN bagi sesi Januari dan sesi Julai 2020. Pemohon digalakkan untuk mematuhi arahan yang tertera agar tidak tertinggal langkah-langkah yang penting:

UPU Fcon e1528140306113
Semakan ILKBS Online

 

TARIKH SEMAKAN PERMOHONAN ILKBS SESI JULAI 2020
BukaTutup
15 Jun 2020belum proses
Tarikh di atas adalah bagi calon lepasan SPM. Semakan keputusan permohonan bagi calon lepasan SKM/ST boleh disemak mulai 13 Julai 2020. Sebarang pindaan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. 
SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN ILKBS ONLINE
Berikut adalah pautan ke portal rasmi eKAMPUS KBS untuk membuat semakan permohonan kemasukan ke IKBN dan IKTBN bagi ambilan sesi Januari 2020:

APLIKASI SEMAKAN IKBN ONLINE

klik siniPortal Rasmi eKAMPUS KBS
Sila pastikan anda memasukkan nombor kad pengenalan /Mykad yang betul dan seterusnya klik pada Butang Semakan.
TARIKH PENTING PERMOHONAN DAN SEMAKAN ILKBS SESI JANUARI 2020
Berikut adalah tarikh-tarikh penting untuk semakan keputusan tawaran ke IKBN dan IKBTN bagi sesi Januari 2020. Tarikh tertakluk pada perubahan dan akan dikemaskini dari semasa ke semasa.
TarikhPerkara
 1 Oktober 2019Sistem Permohonan Online Dibuka
    3 November 2019Sistem Permohonan Online Ditutup
    13 November 2019Semakan Panggilan Temuduga (kursus bertanda # sahaja)
belum prosesSesi Temuduga (kursus yang bertanda #)
       2 Disember 2019Hebahan Keputusan Permohonan
       13 Disember 2019Tarikh Akhir Maklum Balas Setuju Menerima Tawaran
2 Disember 2019 – 13 Disember 2019Tempoh Rayuan Kemasukan
belum prosesSemakan Permohonan Rayuan
       6 Januari 2019Pendaftaran Bagi Pelajar Baru
TARIKH PENTING PERMOHONAN DAN SEMAKAN ILKBS SESI JULAI 2020
Berikut adalah tarikh-tarkh penting untuk permohonan dan semakan keputusan tawaran ke IKBN dan IKBTN bagi sesi Julai 2020 sebagai rujukan:
TarikhPerkara
24 Februari – 16 April 2020Jualan pin UPU di BSN
24 Februari – 17 April 2020Sistem Permohonan UPUOnline (Lepasan SPM) Dibuka dan Ditutup
belum prosesSistem Permohonan UPUSkills (Lepasan SKM/ST atau Diploma Kemahiran Malaysia bagi sambung tahap) Dibuka
belum prosesSemakan Panggilan Temuduga (untuk kursus bertanda # lepasan SPM dan SKM /ST)
belum prosesSesi Temuduga (untuk kursus bertanda # lepasan SPM dan SKM / ST)
15 Jun 2020Hebahan Keputusan Permohonan ILKBS dan tarikh Cetak Surat Tawaran (Lepasan SPM)
15 Julai 2020Tawaran Hebahan Keputusan Permohonan ILKBS dan tarikh Cetak Surat Tawaran (Lepasan SPM/ SKM/ST)
15 Julai 2020 – 23 Ogos 2020Tarikh Pengesahan Maklum Balas Tawaran
belum prosesTempoh Rayuan Kemasukan (bagi terus ke IKBN)
4 Januari 2021Pendaftaran Pelajar Baru Sesi Julai 2020
Info ButtonSemua makluman berkaitan temuduga dan keputusan permohonan ILKBS perlu disemak di laman sesawang KBS sahaja. Tempoh rayuan kemasukan terus ke ILKBS adalah tertakluk pada kekosongan tempat. Tiada surat menyurat secara manual dikeluarkan.
Close