Kalendar Peperiksaan MUET 2020 Sesi Mac, Jun dan November

Share this post:

Maklumat terkini telah dikemaskini pada Oleh UPU.editor

Malaysian Universiti English Test atau lebih dikenali sebagai MUET adalah sebuah ujian yang penting untuk mengukur tahap penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan pelajar universiti. Dengan mempunyai kelulusan ujian MUET, pelajar lepasan STPM, Matrikulasi, Diploma, Asasi dan setaraf dapat melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) tempatan khususnya Universiti Awam (UA). Hal ini kerana keputusan MUET yang memuaskan adalah salah satu daripada syarat kemasukan ke UA. Setiap pelajar wajib mencapai tahap kelulusan (Band) yang tertentu dalam ujian ini bagi melayakkan diri untuk memohon kemasukan ke mana-mana IPTA mengikut kursus yang dimohon.

Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) merupakan badan kerajaan yang bertanggungjawab dalam mengendalikan hal ehwal ujian ini dan peranannya termasuklah memastikan peperiksaan MUET sentiasa berjalan dengan lancar. MPM menjalankan MUET sebanyak tiga sesi yang berbeza setiap tahun iaitu sesi Mac, Jun/Julai, dan November.

Pastinya ramai calon yang mencari-cari tarikh penting bagi peperiksaan MUET ini. Berikut merupakan kalendar MUET dan tarikh-tarikh penting bagi memudahkan para pelajar untuk merancang masa serta tarikh yang sesuai bagi mengambil ujian tersebut. Bagi pelajar yang ingin mengambil peperiksaan MUET di luar tarikh yang ditetapkan oleh MPM seperti jadual kalendar MUET, MPM juga ada memperkenalkan alternatif iaitu MUET on Demand (MoD) sejak April 2018.

KALENDAR DAN TARIKH PENTING PEPERIKSAAN MUET 2020

Untuk pelajar yang sudah bersedia menduduki peperiksaan MUET bagi tahun 2020, anda boleh merujuk kalendar peperiksaan MUET 2020 yang dikeluarkan oleh MPM secara rasmi. Berikut adalah jadual lengkap peperiksaan MUET 2020 yang merangkumi tarikh buka pendaftaran, tarikh tutup pendaftaran, tarikh peperiksaan bagi ujian Speaking, Writing, Reading, dan Listening.

UPU Fcon e1528140306113
Kalendar MUET 2019 2

KALENDAR MUET 2020

PerkaraSesi 1Sesi 2Sesi 3
Tarikh Pendaftaran dibuka14 November 20194 Februari 202021 Mei 2020
Tarikh Pendaftaran ditutup9 Januari 202010 April 2020

8 Julai 2020

8 Julai 2020
Tarikh Ujian Lisan (Speaking)3, 5, 9, 10, 11, dan 12 Mac 20209, 10, 11, 15, 16, dan 17 Jun 2020 

21, 22, 23, 28, 29 dan 30 September 2020

21, 22, 23, 28, 29, dan 30 September 2020
Tarikh Ujian Bertulis (Writing, Reading, Listening)19 September 2020
Pindaan dari 27 Jun
20 Jun 2020

31 Oktober 2020

31 Oktober 2020
Nota: Semua maklumat yang tertera tertakluk kepada pindaan dan kelulusan Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia.
PENANGGUHAN PEPERIKSAAN MUET
Berikut adalah pengumuman oleh Majlis Peperiksaan Malaysia mengenai penangguhan peperiksaan MUET Tahun 2020 disebabkan penularan wabak COVID-19
MUET 2020 Kemaskini 11 Jun

KOMPONEN, MARKAH DAN DURASI  UJIAN

Berikut adalah penjelasan terhadap setiap komponen ujian berserta durasi ujian yang dijalankan.
Jenis UjianMarkahDurasi
Ujian Lisan (speaking)45 markah30 minit
Ujian Penulisan (writing)90 markah1 jam 30 minit
Ujian Pemahaman (reading)120 markah1 jam 30 minit
Ujian Pendengaran (listening)45 markah30 minit
Jumlah Keseluruhan300 markah
Di atas adalah penjelasan setiap komponen ujian berserta durasi ujian.

BAND SKOR MUET

Jumlah keseluruhan markah MUET adalah 300 dan akan dipecahkan kepada 6 band mengikut skor pencapaian anda seperti di bawah. Berikut merupakan senarai band skor serta tahap dan penjelasan bagi setiap band yang boleh dicapai oleh pelajar:
Band SkorTahapPenjelasan
Band 6 (markah 260-300)Pengguna Bahasa Yang Sangat BaikPenguasaan yang sangat baik terhadap bahasa. Sangat ekspresif, fasih, tepat, dan mengikut kesesuaian: tanpa sebarang ketidaktepatan. Mempunyai pemahaman yang bagus terhadap bahasa dan konteks. Berfungsi dengan sangat bagus dalam bahasa.
Band 5 (markah 220-259)Pengguna Bahasa Yang BaikPenguasaan yang baik terhadap bahasa. Ekspresi, fasih, tepat, dan mengikut kesesuaian tetapi dengan sedikit ketidaktepatan. Pemahaman yang baik dalam bahasa dan konteks. Berfungsi dengan baik dalam bahasa.
Band 4 (markah 180-219)Pengguna Bahasa Yang KompetenPenguasaan yang memuaskan terhadap bahasa. Ekspresif dan fasih yang memuaskan, bahasa yang mengikut kesesuaian tetapi dengan ketidaktepatan yang serba sedikit.
Band 3 (markah 140-179)Pengguna Bahasa Yang SederhanaPenguasaan yang sederhana terhadap bahasa. Ekspresif dan fasih secara sederhana, bahasa yang mengikut kesesuaian tetapi dengan ketidaktepatan yang ketara. Penggunaan yang sederhana dalam bahasa dan konteks. Mampu berfungsi secara sederhana dalam bahasa.
Band 2 (markah 100-139)Pengguna Bahasa Yang TerhadPenguasaan yang terhad terhadap bahasa. Kekurangan ekspresi, fasih dan kesesuaian: penggunaan bahasa yang tidak tepat menyebabkan komunikasi yang kecelaruan. Kebolehan yang terhad untuk berfungsi dalam bahasa.
Band 1 (markah bawah 100)Pengguna Bahasa Yang Sangat TerhadPenguasaan yang kurang baik dalam bahasa. Tidak berkebolehan untuk menggunakan bahasa dalam mengekspreskan idea: penggunaan tidak tepat terhadap bahasa menyebabkan kecelaruan yang kerap dalam komunikasi. Pemahaman yang kurang baik dalam bahasa dan konteks. Tidak berkebolehan untuk berfungsi dengan baik dalam bahasa.
Dengan kebanyakan jurusan universiti memerlukan band yang tinggi seperti perubatan dan undang-undang, anda digalakkan untuk memastikan pencapaian band yang tinggi bagi menjamin penempatan anda ke universiti.
MAKLUMAT LANJUT
Buat pelajar yang ingin membuat sebarang pertanyaan sila rujuk maklumat berikut:
pointMajlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
pointKalendar Rasmi MUET 2020pointKalendar MUET on Demand (MoD)
Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
Persiaran 1, Bandar Baru Selayang,
68100 Batu Caves, Selangor Darul Ehsan.
Phone : 03 6126 1600
Fax : 03 6136 1488
E-mail : ceo@mpm.edu.my
Close